AG/ FREELANCE

Proč pracovat s agenturou nebo freelancerem 

na strategických dokumentech


  • AG/ FREELANCER má odstup od lidí v místě, takže si neprojektuje do otázek předpokládané odpovědi a názory konkrétních stakeholderů.
  • AG/ FREELANCER má statut nezávislého dodavatele, takže má rovnocenný přístup   ke všem respondentům rozhovorů (účastníkům projektu).
  • AG/ FREELANCER garantuje, že jednání a rozhovory probíhají za zavřenými dveřmi. Může tedy pracovat i s informacemi, ke kterým se pracovník destinace nemusí dostat.
  • AG/ FREELANCER je nezávislá autorita, která vede dialog napříč funkcemi na úřadech, samosprávách měst/regionů apod.
  • Za AG projekt vedou lidé se seniorní kvalifikací v marketingu, managementu, komunikaci..., kteří mají přístup k profesionálním nástrojům, dlouhodobě sledují trendy v oboru na úrovni měst, mikroregionů i krajů.
  • AG/ FREELANCER má znalosti v oblasti designování a vyhodnocování workshopů a dokáže interpretovat data.
  • AG/ FREELANCER se podílí na více strategiích, má tedy možnost srovnání, může se učit z chyb a inspirovat se z předešlé tvorby.
  • AG/ FREELANCER využívá primárně data a minimalizuje domněnky.