Jedeme na veletrh

Protože se blíží doba veletrhů v cestovním ruchu, připravil tým Travelbakers shrnující článek k tomuto tématu. Věříme, že velkou část bodů čtenáři znají, opakování je však matka moudrosti. 

První otázka by měla být - proč na veletrh jedeme a co od veletrhu očekáváme. Stanovte si konkrétní cíle v číslech, které můžete po proběhnutí veletrhu vyhodnotit a rozhodnout se v dalším pokračování nebo směřování marketingových aktivit na veletrzích . Připravte si propagační materiály určené přímo pro veletrh. Právě díky speciálním materiálům můžete zhodnotit efektivitu účasti. Snažte se na veletrhu získat co nejvíce informací od návštěvníků, které později můžete vhodně využít. Zejména na veletrhu máte možnost poznat je osobně a pokud má účast na veletrhu nějakou výhodu, pak je to právě navázání osobního kontaktu.

Jaká je naše prezentace? Jak se naše prezentace odliší od konkurence? Co je cílem prezentace? To jsou otázky, které je zapotřebí před účastí na veletrhu správně zodpovědět. Smyslem prezentace na veletrhu je  vytvoření emočního zážitku v přímém kontaktu se zákazníkem, vzbudit v něm pocity a emoce. Při návštěvě veletrhu a stánku by se měl do mysli návštěvníka vrýt obraz firmy / města / regionu a značky. Mějte na paměti, že veletrh je jednou z marketingových možností, jak zaujmout všech pět smyslů návštěvníka. To se vám na facebooku nepovede. Jak vaše prezentace pracuje s čichem, hmatem nebo sluchem návštěvníka?

Kolik nás veletrh stojí ? I tuto otázku je zapotřebí správně zodpovědět. Do kalkulace nezapomeňte zanést:

 • pronájem
 • dopravu
 • expozici
 • tiskoviny
 • personální náklady obsluhy stánku
 • čas na přípravu stánku a přípravu veletrhu
 • občerstvení
 • doplňkové marketingové aktivity spojené s veletrhem


Co můžu na veletrhu měřit? Pokud je účast na veletrhu marketingovým nástrojem, tak bychom měli účast měřit. Co neměřím, to neřídím. Co vše měřit?

 • množství rozdaných marketingových materiálů
 • počet schůzek na stánku a počet nových partnerů
 • chování návštěvníků stánku - z pozorování zákazníků na stánku lze usuzovat, jaké produkty je zaujaly a co na stánku považují za důležité.
 • dotazování návštěvníků stánku - individuálními rozhovory na stánku lze zjistit mnoho podkladů pro vyhodnocení kvalitativních cílů
 • zjištění, zda si návštěvníci stánek pamatují - stačí brigádník s tabletem u vchodu a získáte velmi důležitá dat

Po ukončení by správně mělo proběhnout vyhodnocení veletrhu. Na co nezapomenout?

 • bylo dosaženo kvalitativních cílů?
 • bylo dosaženo kvantitativních cílů?
 • byla velikost stánku zvolena správně?
 • osvědčilo se řešení stánku?
 • byla poloha stánku správná?
 • co se při prezentaci exponátů mohlo udělat lépe?
 • jaký úspěch přinesla naše reklama?
 • jak úspěšná byla naše práce s tiskem?
 • je možno vyvodit důsledky pro stejnou akci v příštím roce?

Věříme, že naše opakování základních pravidel, vám pomůže ke kvalitní prezentaci a smysluplné účasti na veletrzích.

Za tým Travelbakers Pavel Pichler