Podpora cestovního ruchu v regionech

Využijte nejnovější dotační podprogram na marketingové aktivity v cestovním ruchu - jen do 30.6.2020!

Pomůžeme vám naskočit do rozjetého vlaku dotační výzvy MMR. Termín podání žádostí je krátký, společně to zvládneme!

Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a v neposlední řadě podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu. 

Jsme kompetentní konzultanti-řešitelé v těchto odbornostech:

Řízení destinace

 • Tvorba / aktualizace strategických dokumentů destinace.
 • Vzdělávání a trénink pracovníků DMO a dalších aktérů cestovního ruchu (pracovníci TIC, DMO, oddělení / odborů cestovního ruchu při Krajském úřadě, vzdělávání a školení průvodců, subjektů cestovního ruchu včetně jejich zaměstnanců).

Marketingové výzkumy

 • Realizace marketingových šetření v oblasti vnímání destinace (image, brand), spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo analýz konkurence.
 • Realizace mystery-shoppingu u poskytovatelů služeb cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj kvality služeb.
 • Tvorba a inovace produktů
 • Tematické, regionální a nadregionální produkty (vč. zapojení regionální producentů do nabídky destinace)

Branding destinace

 • Strategie brandingu (definování principů, hodnot a benefitů destinace na kterých značka stojí, unikátnosti destinace a její konkurenceschopnosti na regionální i národní úrovni), její soulad s atributy národní destinační značky,

Komunikace

 • Komunikační kampaně (koncepční práce a exekuce vč. videospotů, fotoprodukce atd.).
 • Ediční činnost (tiskoviny - mapy, letáky, ...).
 • PR (vč. press a fam tripů, spolupráce s influencery).
 • Webové stránky (modernizace webových portálů - redesign, nové funkcionality, přizpůsobení specifickým cílovým skupinám Programu).
 • Sociální média (plánování s ohledem na aktuální trendy, jejich realizace a vyhodnocování). Mediální kampaně (efektivní plánování media mixu včetně jejich vyhodnocování)

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci

Audit marketingu a komunikace