Recepce jako rozcestník nabídky vaší destinace

interaktivní workshop

Recepce ubytovacích zařízení jsou takové mini informační centra pro návštěvníky vaší destinace, kde se střetává poptávka ze strany zvídavých hostů s nabídkou destinace. Víte, kolik takových "touchpointů" ve vaší destinaci máte? Na jaké otázky se hosté nejčastěji ptají? Kam pracovníci na recepcích návštěvníky posílají? A jaké informace nebo materiály by ocenili nejen recepční, ale také samotní turisté?

Nad tím, jak probíhá (a jak by probíhat měla) distribuce informací na recepcích jsme se zamýšleli a navrhli jsme speciální workshop jehož cílem je:

  • Zmapovat potřeby ze strany návštěvníků destinace prostřednictvím interakce s hotelovými recepcemi
  • Navrhnout systém spolupráce na úrovni recepce - turistická informační centra - destinace s cílem maximálně propojit informace v území
  • Podpořit spolupráci mezi destinačními společnostmi a podnikatelských sektorem prostřednictvím speciální služby pro recepce = pravidelný informační servis

Hodnota pro destinaci

  • Systematické rozšíření distribučních kanálů prostřednictvím spolupráce s recepcemi
  • Podpora partnerství mezi (nejen) partnery z podnikatelského sektoru a samotnou DMO
  • Získávání kvalitativních dat od pracovníků, kteří jsou tzv. "v první linii" à podněty pro tvorbu a rozvoj produktů cestovního ruchu, směřování komunikace atp.

Hodnota pro recepce

  • Zvýšení povědomí o nabídce destinace
  • Setkání s pracovníky z ostatních hotelů = inspirace
  • Získání nástrojů, materiálů, doporučení nebo informací usnadňující práci v ostrém provozu

Na workshopu budou využity neformální vzdělávací metody a interaktivní aktivity. Výstupy z workshopů jsou individuální a vycházejí z potřeb destinace. Klíčovým výstupem je set doporučení pro budoucí spolupráci mezi destinační společností a recepcemi.

Workshop doporučujeme primárně destinačním společnostem, které mají zájem o navázání nebo prohloubení spolupráce s hotelovými recepcemi směřující k vytěžení potenciálu těchto touchpointů v cestě návštěvníka po destinaci.

Čas workshopu: 3 hodiny

Cena za workshop pro 10 až 20 účastníků: 15 000 Kč, zahrnuje  přípravu, rešerši, samotnou realizaci, cena nezahrnuje dopravu

Možnost rozšíření o vyhodnocení workshopu a návrhy řešení v ceně 7000 Kč

Školitelé

Mgr. Jana Pastyříková 

Vzdělávání, cestovnímu ruchu a marketingu se věnuje 8 let. Při studiu marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně absolvovala studijní stáže na Stamford International University in Bangkok v Thajsku a na Universidad Pontificia de Salamanca ve Španělsku. Je jednou ze zakladatů Asociace DICE, z.s., kde působila jako školitelka a facilitátorka mezinárodně vzdělávacích projektů se zaměřením na práci s mládeží. Pět let se podílela na organizaci a produkci akcí jako je Zlín Film Festival, festival Jeden svět nebo Academia Film Olomouc. Jako marketingová a eventová specialistka působila ve zlínské firmě HP Tronic, s.r.o., se kterou v roce 2018 připravovala a následně rozvíjela marketingové aktivity pěti gastro provozů a školy vaření pod značkou Bistrotéka Valachy. V roce 2020 nastoupila na pozici manažera destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko, se kterou se věnuje nejen aktivnímu rozvoji spolupráce v území, zároveň objevuje potenciál a možnosti spolupráce s recepcemi, o které se s účastníky workshopu ráda podělí. 

Mgr. Pavel Pichler

Už při studiu geografie propadl plně cestovnímu ruchu a založil spolek Naboso, který realizoval cestovatelské akce pro studenty vysokých škol. To ho přivedlo až k portálu Hedvábná stezka, kde se stal předsedou klubu, který začal vzdělávat v cestovním ruchu a organizovat celorepublikově známé cestovatelské festivaly Expediční kamera a Snow film fest. V současné době se věnuje zejména platformě Travelbakers, která pomáhá městům a destinacím s rozvojem cestovního ruchu a projektu Podniknito z kterého přebírá nové podnikatelské metody a myšlení a implementuje je do cestovního ruchu v ČR. Mimo to s kolegy organizuje eventy a gastro akce jako jsou Slavnosti moravského uzeného, Slavnosti mandloní nebo Extrem food festival. Ve volném čase miluje dálkové turistické trasy, zimní sporty a posedávání v kavárnách.

Předběžná přihláška na kurz 


Storno podmínky: 14 dnů před kurzem - vrácení celé částky, 13 - 8 dnů před kurzem - storno 50%, 7 dnů před kurzem - storno 100%.

Kurz na přání: vytvoříme, přijedeme za vámi, odpřednášíme