Expertní poradenství

Získejte know-how od profesionálů v cestovním ruchu

Máme přehled o tuzemském cestovním ruchu i v globálních trendech v celém odvětví. Váš projekt si vezmeme kompletně na starost nebo se můžeme soustředit jen na jeho dílčí části. Pomůžeme vám s rozvojem cestovního ruchu.

Strategické plánování

Společně vytyčíme reálné cíle a optimální způsob, jak jich dosáhnout.

 • vize
 • strategické cíle
 • priority
 • opatření
 • akční plán
 • harmonogram
 • rozpočet
 • implementace
 • vyhodnocování

Marketing v praxi

Poradíme s webem, logem, vizuálním stylem a celkovou koncepcí.

 • marketingová strategie k dosažení vašich cílů
 • segmentace publika
 • marketingové nástroje (webové stránky, on-line nástroje)
 • marketingový mix
 • marketingová komunikace (využití sociálních sítí a e-mailů)
 • optimalizace rozpočtu
 • KPI a vyhodnocování

Webové projekty

Zpracujeme optimální řešení rozsáhlého webu i jednoduché microsite respektující rozpočet i vytčenou marketingovou strategii, jeho obsah a konkrétní komunikační kanály.

 • management projektu
 • analytika, konzultace
 • zadávací dokumentace projektu
 • UX a struktura obsahu
 • wireframe a technická specifikace
 • webdesign
 • zprovoznění pod vaší doménou

Vizuální styl značky

Zaměříme se na sjednocení vizuální podoby vašich grafických výstupů pro tisk i elektronická média.

 • logo-značka, verbální prvky vizuální identity využívající vaše USP
 • jednotný grafický styl webu, newsletterů, sociálních sítí
 • práce s logem a vizuálním stylem v tištěných materiálech

Produkty v cestovním ruchu

 • konzultace a realizace propagačních materiálů, map a turistických průvodců
 • testování turistických materiálů
 • interpretační plánování
 • tvorba audioprůvodců

Eventy

 • tvorba rozpočtu a konzultace eventu
 • konzultace produkce eventu a snižování nákladů
 • konzultace marketingu eventu
 • celková produkce a výroba na klíč 

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci

Audit marketingu a komunikace