Akademie  destinačního managementu

První komplexní vzdělávací program pro destinační manažery  a pracovníky v oblasti cestovního ruchu.


 

ADM Strategie a vzdělávání

V ČR dosud chyběl komplexní vzdělávání pro pracovníky v destinačním managementu → ADM posouvá vzdělávání v cestovním ruchu od několikahodinových seminářů ke komplexnímu a navazujícímu programu připravenému na míru pracovníkům DMO. 

Proč stojí za to přihlásit se na ADM?

Potkat se s kolegy z krajských a oblastních organizací destinačního managementu. 

Poslechnout si příklady z praxe cestovního ruchu a zjistit, jak to dělají jinde. 

Popovídat si s odborníky na cestovní ruch formálně i neformálně. 

Podělit se o vlastní úspěchy i neúspěchy na poli cestovního ruchu. 

adm

Jak probíhá ADM?

Akademie destinačního managementu je komplexním vzdělávacím programem zaměřeným na organizace destinačního managementu. Ve 3 dvoudenních blocích probíhají semináře a workshopy, neformální setkání i přednášky s odborníky na cestovní ruch. 

Více o ADM

markéta sýsová

"ADM mi rozšířila obzory v možnostech financování chodu DMO, tvorbě a rozvoji produktů CR, marketingových trendech a mnohém dalším. Také jsem tu poznala nové kolegy z branže, se kterými jsem i po skončení akademie v kontaktu. ADM by měl absolvovat každý, kdo chce udržet krok s rychle se měnícími trendy a efektivně rozvíjet svou destinaci"

Markéta Sýsová, Pardubicko
 

Jak se přihlásit? 

Všechny podrobnosti, termíny a přihlášku najdete na webu Destinacnimanagement.cz.

Přihláška na ADM