Podívejte se kdo už má upečeno

Vyzobněte si to nejlepší z naší práce pro sebe. Inspiraci najdete v případových studiích z projektů, na kterých jsme pracovali.

Travelbakers Preclik

Případovky, které 
můžete vyzobat pro sebe

Krkonoše: hledání turistických person
Bevlava: Jak mluví cyklostezka?
Plzeň tvoří strategii cestovního ruchu
Brněnsko poznává Brněnsko
Akční plán pro cestovní ruch v Jičíně

Co říkají ti, co už mají napečeno?

Krkonoše

S Travelbakers spolupracujeme již delší dobu, největší přidanou hodnotou je znalost prostřední cestovního ruchu a přenesení této znalosti do osnovy workshopů, které nikdy nebyly pouze informativní, ale inspirativní a motivující, často s aktivním zapojením účastníků. Pozitivně hodnotím vysokou míru profesionality, přípravy ve smyslu zjištění informací o destinaci, o složení posluchačů. Z nabídky jsme využili např. realizaci workshopu zaměřeného na zpracování profilů person našich návštěvníků, školení na téma time management v cestovním ruchu, love brand v cestovním ruchu, základy copywritingu, nové metody a postupy v cestovním ruchu. Služby Travelbakers můžeme vřele doporučit😊

Eva Šulcová, ředitelka DMO Krkonoše

Co potřebujete upéct?

Tvorba strategií
Připravíme plán, jak dokonale řídit destinaci, město, infocentrum.
Strategické workshopy
Společně u jednoho stolu vymyslíme cestu ke skvělé destinaci.
Marketingové strategie
Vymyslíme, jak oslovit turisty a přivést je do vaší destinace nebo města.
Interpretační plány
Pomůžeme vám definovat, co je ve vašem území opravdu jedinečné.

TravelEVOlution

2024

Zkušenosti neVysedíš!
9. ročník TravelEVOlution bude o akci a sdílení.

31. října – 1. listopadu 2024
Brno
TravelEVOlution