Akční plán
pro Jičín

Jičín je známý jako město pohádky. V turistické sezóně praská ve švech, v zimě tu na návštěvníky nenarazíte. Pomoci může Akční prováděcí plán. 

travelbakers pripadove studie jicin
Strategie a vzdělávání

klient & realizace 

Město Jičín 
04/2022–10/2022

služby

marketingová strategie, management cestovního ruchu, poradenství 

realizační tým

Pavel Pichler, Michael Pokorný, Michal Burian

ve spolupráci

Simid, SocGeo, krei

Když do města či regionu nepřijíždí žádní návštěvníci a turisté, je to problém. Jaké je ovšem situace ve městě, které se pyšní skvělým infocentrem, překrásnou vyhlídkovou věží, která během letní sezóny praská ve švech, ale po zbytek roku se náměstím ozývá jen ozvěna kroků osamělých chodců a ekonomický potenciál cestovního ruchu leží ladem?

Travelbakers Jicin

Zpracovali jsme Akční prováděcí plán 2022–2025 pro Jičín

Ve spolupráci s kolegy z platformy Travelbakers a Odborem cestovního ruchu a kultury města Jičína jsme zpracovali Akční prováděcí plán 2022–2025, který navazuje na Strategický plán rozvoje města 2020–2030 a věnuje se právě oblasti řízení cestovního ruchu.

Dokument v rozsahu 50 stran tvoří dvě části – analytická a návrhová, obě propojuje GAP analýza, ze které vyplývá zadání vlastního akčního plánu. Finální podobu dokumentu vytvořilo naše grafické studio

travelbakers jicin

Interpretační plánování

Interpretační plán shrnuje, v čem je území jedinečné a popisuje konkrétní způsoby, jakými ho představit veřejnosti. Při procesu plánování najdeme důležitá sdělení a příběhy. Pojmenujeme, co si mají odnést návštěvníci a jaký je význam místa. Naplánujeme cestu, jak to přiblížit životu dnešních návštěvníků a výzvám a hodnotám současného světa. Díky interpretačnímu plánu najdeme nejefektivnější způsob komunikace se stanovenými cílovými skupinami návštěvníků. Ať už chceme chceme představit celé území, historickou památku, osobnost, nebo třeba místní tradice. Výstupem může být také návrh konkrétního produktu jako je expozice nebo naučná stezka. A proč vůbec plánovat? Řada výzkumů dokazuje, že promyšlená interpretace šetří peníze i váš čas.

travelbakers jicin
travelbakers jicin

Zpracovali jsme Akční prováděcí plán 2022–2025 pro Jičín

Celá analytická část se opírá zejména o výstupy ze strukturovaných rozhovorů, které jsme vedli s klíčovými aktéry cestovního ruchu v Jičíně – vedením města, pracovníky infocentra, destinací Český ráj, provozovateli služeb a organizátory kulturních akcí. Postřehy a názory respondentů dáváme do souvislostí s jednotlivými opatřeními Strategického plánu 2020-2023, s trendy v managementu cestovního ruchu a ekonomickým potenciálem tohoto odvětví.

Chceme také akční plán

 

travelbakers jicin

Jičín, město pohádek

O tom, jaké výsledky systematická práce v řízení cestovního ruchu Jičínu přinese, zde budeme postupně referovat. I my totiž hoříme zvědavostí! Podaří se rozšířit návštěvnickou sezónu na delší období? Najdou si do Jičína turisté cestu i během zimy nebo alespoň v průběhu jarních prázdnin?