Interpretační plány

Společně přijdeme na to, v čem je vaše území unikátní a jak ho představit vašim návštěvníkům tak, aby toužili vyrazit právě k vám.

Travelbakers tvorba komunikačního manuálu pro cyklostezku Bevlava
Strategie a vzdělávání

Interpretační plán se hodí tehdy, když hledáte jedinečnou esenci regionu a téma, které budete komunikovat navenek. Společně přijdeme na to, kde jsou ve vašem území skryté poklady.

Kdy se hodí 
interpretační 
plán?

Když hledáte unikátní komunikační téma vaší destinace, které vás odliší od ostatních

Když chcete pro návštěvníky najít jedinečné příběhy, které si od vás mohou odnést. 

Když hledáte konkrétní produkty, se kterými byste mohli v rámci cestovního ruchu pracovat.

Když hledáte různé produkty, které na míru sednou cílovým skupinám, které chcete oslovit.

travelbakers

Jakými principy 
se řídíme při 
plánování?

Přestože interpretační plány připravujeme na míru, řídí se většinou stejnými zásadami. Takovými, které jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli za léta praxe v cestovním ruchu.

Unikátní témata

Pro každou destinaci hledáme konkrétní témata, příběhy a produkty, které nikde jinde nenajdete

Produkty na míru cílovým skupinám

Společně připravíme profily cílových skupin a zapracujeme na produktech, které jim padnou jako ulité.

Konkrétní výstupy

Připravíme interpretační plány i konkrétní produkty cestovního ruchu, které pomohou odhalit hlubší význam a smysl destinace a rozšíří obzory návštěvníkům.

Jasně dané cíle

Aby mohly interpretace fungovat, společně si předem podrobně ujasníme, jaké jsou cíle vaší organizace a jak jich dosáhneme.

Řešení, která můžete hned využít

Připravíme takové výstupy, se kterými budete moci rovnou pracovat. V nabídce máme i školení, která mohou pomoci předat všechny poznatky členům, partnerům nebo kolegům.

Ochutnávka

z upečených projektů

Jak může strategický worskhop vypadat jsme nakousli v našich případovkách.

Krkonoše: hledání turistických person
Bevlava: Jak mluví cyklostezka?
Plzeň tvoří strategii cestovního ruchu
Brněnsko poznává Brněnsko
Akční plán pro cestovní ruch v Jičíně
travelbakers
Mgr. Pavel Pichler
senior konzultant

Připravíme společně interpretační plán?