Bevlava: Jak mluví cyklostezka? 

Vytvořili jsme na míru komunikační manuál pro novou cyklostezku Bevlava na Valašsku.

Travelbakers tvorba komunikačního manuálu pro cyklostezku Bevlava
Strategie a vzdělávání

klient & realizace 

Mikroregion Valašské Klobucko

2022

služby

Tvorba komunikačního manuálu

realizační tým

 • Pavel Pichler
 • Jana Pastyříková

ve spolupráci

Lenka Vaculínová, Jan Zainer, Jana Tesařová

Povodí řek Bečvy, Vláry a Váhu spojuje od roku 2020 cyklostezka Bevlava. Začíná kousek od Vsetína, vede z velké části lesem, protíná Vlárský průsmyk a vine se až do Trenčína. Aby se Bevlava odlišila od ostatních cyklostezek, připravili jsme pro ni komunikační manuál, který lidem kolem Bevlavy pomáhá uceleně a originálně komunikovat na webu, sociálních sítích i v tištěných materiálech. 

travelbakers bevlava

Cyklostezka pro děti? Rešerše ukázala, že ne tak docela

Než jsme se pustili do tvorby samotného manuálu, prošli jsme si dostupná data a uspořádali společný workshop pro obce Hornolidečska, Valašského Kobucka a Středního Pováží, které společně stezku budují. Původně jsme vycházeli z toho, že by cyklostezka měla být určena hlavně rodinám s dětmi, protože má mírný výškový profil a dá se na ni snadno napojit z vlakových nádraží. 

Workshop i průzkumy v terénu ale ukázaly, že Bevlava zatím pro děti vhodná není. Řada úseků ještě nebyla dostavěna, některé pasáže vedly po frekventovaných vozovkách a kolem cyklostezky chyběla jakákoliv infrastruktura, kterou by mohly rodiny s dětmi při výletech využít. 

Vrhli jsme se proto do sepsání hlavních pravidel, kterými se měla (nejen) komunikace cyklostezky řídit: 

 • Umírněná komunikace – netlačíme reklamu do všech médií.
 • Nejsme Disneyland – chceme chytrou zábavu.
 • Sezónnost – snažíme se rozprostřít komunikaci napříč sezónou.
 • Komunikujeme autenticitu i to, že jsou úseky nedostavěné nebo bez vybavení.
 • Neděláme velké zájezdy – nesnažíme se aktivně lákat autobusy cyklistů.
 • Komunikujeme ekologický aspekt cyklo dopravy.

Ke komu tedy mluvíme? Definovali jsme nové cílovky

Děti a rodiny s dětmi jsme tedy pro prvotní komunikaci opustili a na základě workshopu stanovili cílovky nové. 

Mileniálové

 • Zaměřili jsme se na digitální detox, forest bathing, cesty za uměním a gastronomií po neprošlapaných chodníčcích. Našli jsme pro ně fotogenická místa kolem trasy a vytipovali místa, kde se na trase mohou osvěžit kulturou nebo skvělou architekturou. 

Prázdné hnízdo

 • Vzali jsme v úvahu jejich kola i elektrokola, do komunikace jsme zahrnuli autentická místa na trase jako původní valašské “sušárny” ovoce, rozhledny nebo ekoturistická centra, přidali jsme místa historicky spojená s II. světovou válkou nebo hrady a zámky. 

Dálkoví cykloturisté

 • Specifickou cílovkou pro nás byli i turisté, kteří jsou zvyklí zdolávat vyšší desítky kilometrů denně. Zaměřili jsme se hlavně na fakt, že i cesta pro ně může být cílem. “Vezmu Tě kolem skal a potůčků, pojedeme Vlárským průsmykem. Z Valašska až na Slovensko. Ve stínu starých stromů. Bude to krásných 50 kilometrů.”

Místní obyvatelé

 • Pro obce regionu, Mikroregion Valašské Klobucko i všechna pohoři po cestě je přirozené, že se turistické produkty staví tak, aby je mohli využívat místní a aby jim nijak negativně neovlivňovaly život. Bevlava by pro ně měla být jednoduchou cestou do práce, spojovacím prvkem i způsobem, jak navštívit rodinu ve vedlejší vsi. 

Navrhli jsme manuál tonality i design manuál

Nová cyklostezka potřebovala jak vizuální ukotvení, tak vlastní jazyk, kterým by mohla mluvit. Ve spolupráci s místním designérem a fotografem Janem Zainerem jsme připravili základní fotoset, logomanuál i návrh designových prvků, které by mohla Bevlava používat. 

bevlava

Bevlava cyklostezka: Ze Vsetína do Trenčína

Zároveň jsme v manuálu načrtli pravidla, za kterých to bude dobře fungovat, a se kterými se bude jednoduše pracovat všem, kdo za cyklostezkou budou v budoucnu hovořit. 

Slogan nepoužíváme zvlášť, vždy ve spojení s názvem cyklostezky. Slogan je jednoduchou zkratkou, kterou pochopí i lidé, kteří by jinak geograficky možná nedokázali úplně zaměřit Bílé Karpaty, Vlárský Průsmyk nebo Javorníky. Stejně jako pro nás mohou být exotické místní názvy Doupovských hor. Zatímco cyklostezku z Litoměřic do Pardubic dokážeme snadno odhadnout (kudy asi vede, ve které části země se nachází, že asi bude dlouhá a že asi nebude přes kopce), Velichovskou cyklostezku bychom zařadili jen stěží.

Slogan díky geografickému zasazení naznačuje, že trasa vede na Slovensko, ale začíná na místě, které si každý spojí s kopcovitým Valašskem.

Původní záměr dostat do sloganu charakter cyklostezky, jako je lesnatý terén, divočina, příroda nebo názvy konkrétních pohoří, se jeví jako nedostatečně popisný.

Až bude cyklostezka hotová, máme v zásobě další slogany, které mohou podpořit její lokální ráz. 

 • Bevlava cyklostezka i pro malučké - Rodiny s dětmi (nejdříve od roku 2024, v případě posunu v infrastruktuře)
 • Bevlava cyklostezka na kole za uměním - Mileniálové (doporučujeme využívat v případě rozvoje produktů na trase)
 • Bevlava cyklostezka na kole za detoxem

V manuául jsme pak načrtli obrysy textů a pomohli vytvořit jednoduché šablony, které usnadní tvorbu textů na webech, sociálních sítích, v oficiální i neoficiální komunikaci.

Travelbakers bevlava

Ukázka z manuálu tonality

Pojď, pojedeme lesem. Vezmu tě kolem skal a potůčků, pojedeme Vlárským průsmykem. Z Valašska až na Slovensko. Ve stínu starých stromů. Bude to krásných 50 kilometrů a neboj se, tady nevypustíš dušu, vždyť do kopce to bude jen 170 metrů. Co na to říkáš? Vyrazíme?

Mluví k tobě cyklostezka Bevlava, cyklisto. Slyšíš, jak ti pod koly šumí asfalt? Vidíš, jak se na cestě míhají stíny stromů? Tak to je naše nejmladší cyklostezka. Vede z Ústí u Vsetína až na Slovensko do Trenčína - většinu času lesem. Vine se podhůřím Javorníků, Beskyd a Bílých Karpat. Tak se pojď projet. A neboj se, můžeš kdykoliv odbočit do kopců a na krásných trailových trasách naše hory poznat. Nebo se můžeš jenom svézt. Vždyť je tady tak krásně a spěchat není kam.

Hodil by se vám manuál tonality?

Sejdeme se společně nad návrhem, uděláme si workshop s aktéry, kterých se manuál týká a navrhneme, jak připravit manuál tonality, který dokonale vystihne vaši destinaci, obec nebo turistický cíl. 

Chceme také  manuál